Gdy błądzimy po lesie, przychodzi taki moment,
że zaczynamy się w nim czuć jak w domu.

JEFFREY EUGENIDES

REGULAMIN

Regulamin Płatności

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości całego pobytu.
 2. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji wstępnej lub w innym uzgodnionym terminie.
 3. Brak wpłaty powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu. Gość, który potrzebuje faktury, proszony jest o poinformowanie o tym w trakcie zameldowania.
 5. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych).
 6. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie ostatecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie obiektu.
 7. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 8. Niepojawienie się Gościa do godz. 10.00 dnia następnego jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.
 9. W przypadku naruszenia regulaminu lub zachowania wykraczającego poza normy zachowań współżycia społecznego Gościniec ma prawo do przedwczesnego wymeldowania Gościa bez zwrotu kosztów noclegu.
 10. W trosce o atmosferę i dobre samopoczucie wszystkich Gości nie przyjmujemy rezerwacji grup młodzieży szkolnej. W sezonie wakacyjnym nie organizujemy wieczorów panieńskich, kawalerskich ani innych imprez okolicznościowych.

Regulamin Obiektu

Rozpoczęcie pobytu w Tulipanowym Gościńcu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu.

1

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. PROSIMY BARDZO O PRZESTRZEGANIE TEGO OBOWIĄZKU.

2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 2. Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. W przypadku rezygnacji lub skrócenia czasu pobytu, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi

3

 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 2. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 8:00 do 22:00 wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzami.
 3. Gościniec może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu - wyrządzając szkodę w mieniu, szkodę na osobie Gości lub pracowników albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu

4

 1. Gościniec ma obowiązek zapewnić:
  • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • Bezpieczeństo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  • Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług,
  • Sprzątanie pokoju przy dłuższych pobytach (minimum raz w tygodniu) oraz wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń - podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  • Sprawny pod względem technicznym pokój. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Gościniec dołoży starań, aby - w miarę posiadanych możliwości - zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą uwzględniane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności wynikłe z przyczyn niezależnych od nas.

5

 1. Odpowiedzialność Gościńca z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

6

Parkowanie samochodu na terenie gościńca jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Parking jest bezpłatny, zamykany w godzinach ciszy nocnej oraz monitorowany. Gościniec nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu ani znajdujące się w nim mienie.

7

 1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Gościńca nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Gościniec może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

8

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Opłata za zgubienie lub uszkodzenie kluczy wynosi 50 PLN.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. W razie wystąpienia jakiejś szkody Gość powinien zawiadomić recepcję o jej wystąpieniu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Zabrania się przemeblowywania pokoju bez uzgodnienia z recepcją. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innych przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju.

9

 1. W Gościńcu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 2. Wyznaczone miejsce do palania znajduje się w ogródku letnim przed kawiarnią.
 3. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych Gościniec obciąży Gościa karą w wysokości 500 PLN.

10

Śniadania wydawane są w godzinach 8:00-10:00 w kawiarni Gościńca. Zabrania się wynoszenia posiłków celem późniejszej konsumpcji.

11

Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

12

Ze względu na bezpieczeństwo najszych najmłodszych Gości nie akceptujemy zwierząt.

Do góry